X X

Právní doložka


Webová stránka www.mareksivak.com a její obsah (dále jen 'Web'), mimo sekce Ke stažení a odkazy (dále jen 'Sekce'), podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora­-Neužívejte dílo komerčně­-Nezasahujte do díla 3.0 Česko (CC BY­-NC­-ND 3.0). Sekce podléhá Zvláštní licenci. Než budete kopírovat, distribuovat či sdělovat veřejnosti část či celý obsah Webu, seznamte se s Podmínkami uvedení autora.

Veškerý obsah a dílo na Webu jsou, pokud není uvedeno jinak, výtvory Marka Siváka (dále jen 'Autor'), nebo byly vytvořeny s významným přispěním Autora. CC BY­-NC­-ND 3.0 se vztahuje pouze na dílo, které plně spadá pod autorství a práva Autora, či kde je Autor jinak oprávněn udělit svůj souhlas s licencí.

Autor se snaží ze všech sil, aby byl obsah Webu aktuální a přesný. Autor nicméně nenese žádnou zodpovědnost za škody či ztráty způsobené nepřesnými či nepravdi­vými informacemi a dalším obsahem Webu. Autor nenese jakoukoliv jinou právní zodpovědnost za Web, než která je vyžadována zákony České republiky. Autor v žádném případě nenese zodpovědnost za obsah odkazovaných webových stránek.

Podmínkou pro legální kopírování, distribuování nebo sdělování veřejnosti části či celého díla podléhajícího licenci CC BY­-NC­-ND 3.0 (dále jen 'Dílo') je viditelné a čitelné Uvedení autora Díla latinkou u každé kopie, distribuce či sdělení Díla (dále jen 'Kopie'). Autor bude uveden v požadovaném formátu, a to na titulní straně a zároveň na hlavní straně, pokud je Kopií souvislý text; ve všech ostatních případech na každé či u každé části Díla (např. na či u každého obrázku). Autor bude uveden v českém jazyce, pokud je Kopie v českém jazyce. Autor bude též uveden v českém jazyce, pokud Kopie není v českém jazyce či neobsahuje text ani mluvené slovo (např. obrázky bez textu), ale je cílena na převážně české čtenáře, posluchače či publikum (dále jen 'Publikum'). Autor bude uveden v anglickém jazyce, pokud je Kopie v anglickém jazyce. Autor bude též uveden v anglickém jazyce, pokud Kopie není v anglickém jazyce či neobsahuje text ani mluvené slovo (např. obrázky bez textu), ale je cílena na převážně mezinárodní Publikum. Autor bude uveden v českém i anglickém jazyce, pokud je Kopie v českém i anglickém jazyce, nebo pokud je Kopie cílena na české i mezinárodní Publikum. Uvedení autora bude jasně sdělovat autorství Marka Siváka a bude doslovně obsahovat tento text: 'Marek Sivák' a 'www.mareksivak.com'. Pokud si nejste jisti či pokud není jasné z kontextu, zda je Autor jediným autorem Kopie, obraťte se prosím na Autora ohledně správného formátu Uvedení autora.

Vezměte prosím na vědomí, že se licence CC BY­-NC­-ND 3.0 nevztahuje na obsah stáhnutelný nebo stažený ze sekce Ke stažení a odkazy (dále jen 'Sekce'). Sekce podléhá autorskému právu (copyright ©) a Všechna práva jsou vyhrazena Autorem a/nebo dalšími autory obsahu Sekce. Pokud si přejete kopírovat, distribuovat či sdílet část nebo celý obsah Sekce, obraťte se prosím na Autora.

Pokud vzniknou nejasnosti ohledně znění či výkladu této právní doložky nebo pokud byste rádi získali více informací, obraťte se prosím na Autora.

Pokud nám chcete sdělit Váš názor, pochvalu, připomínku či konstruktivní kritiku na tento Web, práci Autora a design Webu, rádi Váš názor uvítáme a bude pro nás pří­no­sem. Pokud objevíte na Webu chybu nebo bude Web částečně či plně nefunkční, oznamte to prosím neprodleně Autorovi.

E-mail: architekt@mareksivak.com
Telefon: +420 777 593 692

Děkujeme a přejeme příjemnou návštěvu Webu!
<- up

Marek Sivák - architektura


Aktuality Současné projekty a realizace Portfolio akademických a teoretických projektů Kresby, malby a sochy Životopis a manifest mé tvorby Ke stažení a odkazy Kontakt
Vítejte na stránkách o architektuře a architekto­nické teorii M Arch Marka Siváka. Ve své práci prolínám funkční přístup k navrhování s hledá­ním hlubších významů a teorií. Předmětem mého dlouhodobého výzkumu a inspirace je Haptično - pojem popisující esenci hmatu, ostatních smyslů, něčěho hlubšího v pozadí smyslů. Hmat a abstraktní ohmatávání prostoru jsou rozměry, které odlišují architekturu od jiných umění. Má architektura je smyslová, kontextuální, inspiruje se příběhy svého okolí stejně tak jako celým městem - funguje v mnoha různých měřítkách.
Creative Commons License   2010-2011
Toto dílo, jehož autorem je Marek Sivák, podléhá licenci Creative Commons Uveďte autora-Neužívejte dílo komerčně-Nezasahujte do díla 3.0 Česko.
Zde je Právní doložka s vymezením rozsahu licence a podmínkami.
  en/cs